Lyftar för marinor

Marina med båtlyftar

Marina med stolplyftar

Dyviks marina

Dyviks marina

Marina med båtlyftar Dyviks marina

Det finns en stor potential hos alla marinor, både kommersiella och båtklubbar, att öka lönsamheten med hjälp av båtlyftar. Vi har gjort några installationer där både marinan och båtägarna är mycket nöjda. Jämfört med Y-bommar vid sidan av båten är våra stolplyftar ungefär lika utrymmessnåla. Man kan packa båtarna tätt genom att dela på stolparna mellan båtarna.

För båtklubbar och varv kan stora ytor på land frigöras när alla båtar ligger kvar ovanför vattenytan. Stora miljöfördelar uppnås genom att ingen bottenfärg behövs.Vinteruppställningsplatsen som idag ofta är ett skräpupplag på sommaren kan då utnyttjas till nya bostäder eller andra lönsamma projekt året runt.

Kontakta oss så lämnar ett förslag för er marina!