En båtlyft slits precis som allt annat som kommer i kontakt med vattnet, men genom att regelbundet gå igenom ett antal punkter så går det att hålla det slitaget på en mycket låg nivå. Då kan lyften fortsätta fungera perfekt en lång tid framöver.

Under servicen så smörjer vi upp alla lager på lyften, kontrollerar att inga delar är skadade, mäter upp eventuella läckströmmar som kan orsaka korrosion på både båt och lyft och ett antal andra punkter. Efter servicen får ni ett protokoll där ni ser vad vi har gått igenom och eventuella åtgärder vi rekommenderar. Är det något mindre som bör åtgärdas så försöker vi göra det direkt vid servicetillfället.

Kontakta oss nu och boka en service för din lyft! 

Visa kontaktformulär