Konstruktionen är robust och gjord av saltvattenbeständig marinaluminium samt syrafast rostfritt stål. Stolparna är normalt av trä och pålas ner minst 3 meter för att stå stabilt. När det är rent berg så krävs det att man borrar ner stålstolpar. För pålning anlitar oftast kunden en lokal firma med pålhammare. 

Båtlyften med fyra stolpar finns installerad hos nöjda båtägare i snart hela världen. För större båtar (över 13) ton och mindre fartyg består konstruktionen av 8 stolpar.

Denna lyft är även lämplig för båthus och bryggor byggda i ett U.

Greenmarines stolplyftar finns från två ton upp till 55 ton.