Vår mest sålda lyft står på två vinklade aluminiumben och lyfter båten snett uppåt. Vi kallar den brygglyften. Konstruktionen bygger på väl avvägd lutning som möjliggör att tyngden kan tas om hand och balanseras av endast två balkar. Det fungerar även på ganska "rangliga" bryggor eftersom lyftbalkarna stabiliserar hela bryggan! Båtens tyngd tas upp av botten och inte bryggan! Om bryggan är kraftig (t ex betongkaj eller stenkista) kan man med fördel ha en vertikal lyft.

Brygglyften kan beställas med hög eller låg profil beroende på förutsättningarna. Om vattenljupet är uppåt två meter kan man installera den mer diskreta varianten med låg profil. Aluminiumbalken sticker då endast upp ca 60 cm ovanför bryggan jämfört med den höga profilen som klarar vattendjup på endast ca 120 cm och sticker upp ca 140 cm. För de större modellerna över 7 ton så behövs det några decimeter till.

Green Marines brygglyft är den perfekta lösningen där befintlig brygga, kaj eller bergvägg kan användas eller där pålning ej är lämpligt. Brygglyften tar mindre plats och är normalt lättare att installera än övriga konstruktioner. I de flesta fall kan vi montera från land utan behov arbetsbåt.

Green Marines brygglyftar finns från 1 400 kg till 27,3 ton.