Priser exklusive stolpar, inklusive snäckväxlar och snabba motorer (enfas eller trefas).

Storlek Pris (SEK exkl. moms) Pris (SEK inkl. moms)
2 200 kg   71 600   89 500
3 400 kg   79 800   99 750
4 500 kg   90 000 112 500
6 300 kg 111 800 139 750
7 300 kg 135 800 169 750
9 100 kg 156 200 195 250
10 900 kg 181 000 226 250
12 700 kg 214 000 267 500
13 600 kg 4 mot 275 600

344 500

Pris på större lyftar (8 stolpar) upp till 54 ton enligt offert.

 

Tillbehör

  Pris exkl moms Pris inkl moms
Fjärrbox med autostopp 8 760:- 10 950:-