Den vanligaste installationen är den vinklade brygglyften som fästs i en fast brygga eller direkt på berget. Optimala förutsättningar är några meter av lera eller sand som de medföljande balkarna slås ner i. Vattendjupet bör vara över en meter för att det även ska fungera vid lågvatten.

Inga bottenförhållanden är omöjliga för oss. Är det berg direkt så anlitas en dykare för dubbning. Är det "bottenlös" lera så använder vi en s.k. stoppbalk.

Har ni en flytbrygga så installerar vi en stolplyft på befintliga pålar bredvid bryggan. Alternativt en hydraulisk lyft som står på egna ben.

Med bilväg inom Stockholms län brukar våra två installatörer normalt klara en installation på en dag.

Vi har även ett brett kontaktnät av bryggbyggare som har arbetsbåtar för transporter och pålning. Hör av dig om du behöver hjälp med att renovera eller bygga en ny brygga.